Det er Knud som er død (The Minds of 99)

December 29, 2017

Det er Knud som er død (The Minds of 99)

One of the most interesting bands on the Danish music scene right now, is in my opinion “The Minds of 99”. 
Their big breakthrough song “Det er Knud som er død” happens to be an interpretation of Tom Kristensen’s poem of the same name. Given that Tom Kristensen is a favorite of mine, it is little wonder that this band caught my ear…

Tom Kristensen, one the literary titans of interwar period Denmark, seems to be at his poetic best when he laments the loss of friends and compatriots. I have previously attempted a translation of his elegy for his friend, the poet Gustaf Munch-Petersen. Luckily somebody have already made the attempt at translating the elegy for the great Dano-Greenlandic polar explorer Knud Rasmussen (The poem was published in the Politiken spreadsheet the day after Knud Rasmussen passed away in December 1933).  The translation is based on the shortened lyrics used by The Minds of 99, and I have only made minor changes (to the text found on lyricstranslate.com).  

It’s Knud Who is Dead

Had I been a grouse today
I’d lift my wing to flap it
I’d fill my lung with air and fly both night and day
Over a wintry ocean
Which turns black behind off-white foam
Through the cloudy, turbulent space of the dark December
 
It’s Knud who is dead
Freeze like the rest of us freeze today
Without fire or ember
Throughout the dark December
 
Only like a grouse in a storm,
A plaything for all the rough winds
But with the message of a storm I flew towards North-West
With my heart about to burst from pain
I created from my chest
The song that soon like a storm will howl along the Greenlandic coast
 
It’s Knud who is dead
Freeze like the rest of us freeze today
Without fire or ember
Throughout the dark December
 
They all had to be awakened
The sorrow has hardly started
Soon it will spread to Alaska’s furthest point
The great enchanter is dead!
The great wizard is dead!
Did you all hear my song?
Did you understand the what it meant?
 
It’s Knud who is dead
Freeze like the rest of us freeze today
Without fire or ember
Throughout the dark December

Det er Knud som er død

Var jeg en Rype i Dag
løfted jeg Vingen til Slag
fyldte jeg Lungen med Luft og fløj baade Nat og Dag
over et vinterligt Hav
som sortner bag hvidligt Skum
gennem den mørke Decembers skyomtumlede Rum
 
Det er Knud, som er død
Frys, som vi andre fryser i Dag
uden Ild og Glød
gennem den mørke December
 
Kun som en Rype i Storm,
Kastebold for al Blæst,
men med et Uvejrs Budskab fløj jeg da mod Nord-Vest
Hjertet sprængfærdigt af Smerte
maned jeg saa fra mit Bryst
Sangen, der snart som et Uvejr tuder langs Grønlands Kyst
 
Det er Knud, som er død
Frys, som vi andre fryser i Dag
uden Ild og Glød
gennem den mørke December
 
Alle skulde de vækkes
Sorgen er knap begyndt
Snart skal den brede sig ud til Alaskas fjerneste Pynt
Den store Fortryller er død!
Den store Troldmand er død!
Hørte I alle min Sang?
Forstod I, hvad den betød?
 
Det er Knud, som er død
Frys, som vi andre fryser i Dag
uden Ild og Glød
gennem den mørke December

Det er Knud som er død

Var jeg en Rype i Dag, løfted jeg Vingen til Slag, 

fyldte jeg Lungen med Luft og fløj baade Nat og Dag 

over et vinterligt Hav som sortner bag hvidligt Skum, 

gennem den mørke Decembers skyomtumlede Rum. 


Kun som en Rype i Storm, Kastebold for al Blæst, 

men med et Uvejrs Budskab fløj jeg da mod Nord-Vest. 

Hjertet sprængfærdigt af Smerte, maned jeg saa fra mit Bryst 

Sangen, der snart som et Uvejr tuder langs Grønlands Kyst. 


Videre skulde den tone over den halve Jord, 

følge Kamikkernes Fodtrin og Slædernes smalle Spor, 

tude i Hudson-Bugten helt ud til William’s Land, 

hviske i hver en Boplads langs Jordens yderste Rand. 


Alle hans gamle Venner skulde da ruskes af Blund, 

Pilekvisten og Klaringen, Auá med den snehvide Hund, 

alle de skønne Piger med brede og skinnende Smil 

skulde forvirret staa op og glemme det sorgløse Hvil. 


Alle skulde de vækkes. Sorgen er knap begyndt. 

Snart skal den brede sig ud til Alaskas fjerneste Pynt. 

Den store Fortryller er død! Den store Troldmand er død! 

Hørte I alle min Sang? Forstod I, hvad den betød? 


Øer og Lande og Floder ligger med Islænker lukket. 

Glæden, som varmed jer alle, den brændende Glæde er slukket. 

Frys, som vi andre fryser i Dag uden Ild og Glød, 

for nu er han død. Det er Knud, som er død. 

 

 

ABOUT

Have a Comment on this?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>